Month: December 2018

Оријентационални план рада Р.О. ССУТС за 2019.годину

1.СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ И САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА То се пре свега односи на унапређење колективног преговарања и закључивање свих колективних уговора. 2.МАТЕРИЈАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ ЧЛАНСТВА У циљу реализације основног задатка Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије на заштити материјалног и социјалног положаја чланства,континуирано ће се пратити и разматрати (кретање зарада,трошкова живота,потрошачке корпе,кретање минималне зараде …

Оријентационални план рада Р.О. ССУТС за 2019.годинуRead More »

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА СРБИЈЕ ЗА 2018.ГОДИНУ

Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије полазећи од својих програмских начела,плана и програма рада за 2018.годину своје активности у 2018.години  усмерио је на очување чланства,учлањење нових чланова,радно правној заштити чланстава,и другим активностима које су се наметнуле као приоритет током 2018.године.   Тежиште активности је било на следећим питањима: активности на заштити економских интереса чланства и …

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА СРБИЈЕ ЗА 2018.ГОДИНУRead More »

ПОЗИВ

Београд, 12.12.2018.год.                                               ПОЗИВ   На основу члана 68. и члана 69а Статута ССУТС  САЗИВАМ 8 радно- свечану седницу  републичког одбора Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије, која ће се одржати дана 24.12.2018.год.- среда у 11 сати у сали на другом спрату-камена сала Трг Николе Пашића бр.5   За седницу предлажем следећи: Дневни  ред: Усвајање …

ПОЗИВRead More »