Irena Vujović, Ministarka zaštite životne sredine

Poštovana,

naše društvo i država  se suočavaju sa velikim izazovima u unapređivanju sistema zaštite životne sredine, a sve  radi neophodnih  društveno-ekonomskih reformi  ka tržišnoj ekonomiji i građanskom društvu.

            Savez samostalnih sindikata Srbije kao reprezentativna i  najveća sindikalna centrala u Srbiji u okviru  koje deluju 27 granskih sindikata ( navešćemo samo nekolicinu – u sektorima energetike, šumarstva, građevinarstva, poljoprivrede, ugostiteljstva I turizma, metalskog kompleksa, hemije i nemetala) svojim programskim dokumentima, svakako i praktičnim delovanjem opredeljen je da participira u  procesu unapređenja politike zaštite životne sredine i drugim politikama u cilju  zaštite životne sredine i prirodnih resursa na principima održivog razvoja.

 U tom smislu želimo, na inicijativu naših kolega, pre svega na predlog Dragana Cvetkovića, predsednika samostalnog sindikata ugostitetljstva i turizma Srbije,  da sa predstavnicima Ministarstva zaštite životne sredine uspostavimo kontinuiranu saradnju i komunikaciju kao i dogovorimo moguće načine te saradnje tokom ove godine (organizovanjem seminara, tematskih konferencija, radionica…)

U uverenju da ćemo što pre organizovati zajednički sastanak u terminu koji je za vas prihvatljiv,

srdačno vas pozdravljam

 Duško Vuković, potpredsednik Saveza SS Srbije