SEKCIJA MLADIH

“SINDIKALNI FORUM FES O BUDUĆNOSTI” SA MLADIMA

U organizaciji Fondacije Friedrich Ebert, kancelarije u Beogradu, od 25.05.- 27.05.2018. održan je “Sindikalni forum” u Hotelu M u Beogradu. Moderator je bila predstavnica nemačkog sindikata javnih

službi Ver.di, Sandra Kasunić, dok su uvod u kontekst sindikalnog delovanja dali eksperti sa Ekonomskog fakulteta i iz Centra za politike emancipacije. Predstavnici Sekcije mladih SSSS aktivno su učestvovali i davali konstruktivne predloge na različite teme, od kojih su se neke odnosile na:

  1. Kako vidimo budućnost sindikalnog pokreta
  2. Situacija na tržištu rada Srbije
  3. Sindikati kao društveno politički akter i mogućnost za delovanje sindikata – razmena iskustava
  4. Radionica: Jači zajedno – timski rad po grupama

Sindikalni forum o budućnosti sindikalnog pokreta organizovan je kroz interaktivni rad, tako da se čulo dosta različitih iskustava i predloga kako poboljšati i promeniti imidž sindikata. Većina predloga se odnosila na veću vidiljivost sindikalnog rada i aktivnosti na društvenim mrežama i portalima.

STUDIJA “STANJE I PERSPEKTIVE POLITIKE
ZAPOŠLJAVANJA MLADIH”

U okviru projekta “Nove mogućnosti za dostojanstven rad mladih” grupa eksperata predstavnika socijalnih partnera na projektu izradila je studiju (preuzmi ovde) koja se bavi stanjem i perspektivama politike zapošljavanja mladih u Republici Srbiji. Nakon uvida u stanje na tržištu rada predstoji izrada protokola i akcionog plana socijalnih partnera o saradnji na polju unapređenja uslova za zapošljavanje mladih, izrada Brošure o radnim pravima mladih, i nekoliko obuka za članstvo socijalnih partnera tokom jeseni 2018. godine. Projekat je finansiran od strane danskog Fonda za civilno društvo u razvoju – CISU. Projekat realizuju partneri: FIC Denmark, SSSS, UGS “Nezavisnost”, Unija poslodavaca Srbije, IDC Serbia i mreža SOLIDAR.stanje_perspektive

SEMINAR ZA MLADE U ORGANIZACIJI SSSS

U organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije organizovan je seminar za mlade članove “Osnove i tendencije u radnom zakonondavstvu”.

Na skupu je prisustvovao predstavnik Sekcije mladih Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije Miloš Janićević.

Skup su otvorili potpredsednik Veća SSSS Duško Vuković i predsednica Sekcije mladih SSSS Bojana Bijelović Bosanac.
Predstavljeni su najvažniji elementi primene Zakona o radu, kako sa stanovišta onih koji tek stupaju na tržište rada, tako i sa aspekta sindikalnih predstavnika. Najavljeni su Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova i novine za koje se sindikati zalažu, kao i radna verzija Zakona o štrajku. Akcenat je stavljen na najavljeni Zakon o radu preko agencija za privremeno zapošljavanje, čije bi usvajanje moglo značajno da unapredi položaj radnika koji se preko agencija angažuju. Naime sindikati se zalažu da broj radnika angažovanih preko agencija ne sme preći određeni procenat od broja već zaposlenih u preduzeću; potom da se ne mogu angažovati u osnovnoj delatnosti preduzeća, kao i da se ne smeju angažovati u slučaju štrajka zaposlenih radnika. S obzirom na to da ne postoji odgovarajuća regulativa za rad radnika angažovanih preko ovih agencija, njihov položaj je značajno lošiji od onih koji rade u preduzećima, ali istovremeno se dodatno urušava i ukupan položaj radnika u Srbiji. Predavači su bili iz reda sindikalnih stručnjaka, pravnici Aleksandar Marković i Nađa Gojović, i dr Dragana Petković Gajić iz Međunarodnog odeljenja SSSS sa pregledom na temu “Uticaj digitalizacije na svet rada i atipični poslovi”.
Promene koje nastupaju sa Industrijskom revoulcijom 4.0 i digitalizacijom, robotizacijom i automatizacijom nužno povlače i promene u sferi rada i radnih odnosa. Za mnoge pripadnike mlađih generacija, posebno one koji će u narednim godinama stupati na tržište rada, tek treba predvideti kako im prići, učlaniti ih, organizovati, s obzirom da često nisu međusobno umreženi, nisu u direktnom kontaktu sa poslodavcem već poslove primaju i izvršavaju online, ne rade u fizičkom sedištu firme već od kuće ili iz nekog co-working prostora. Budućnost je u svetu rada već nastupila, uloga mladih sindikalaca je da im približi zaštitu njihovih prava.
Tokom seminara najavljeno je učešće Sekcije mladih na Prvomajskom skupu u Beogradu, i mladi aktivisti su pozvani da se odazovu u što većem broju.