O NAMA

С П И С А К

ЧЛАНОВА РОС-а ЗА ПЕРИОД 2020.-2025.

Цветковић Драган- Нови Сад – Председник

Адамовић Слађана- „Мажестик“ – Потпредседник

Бакић Милета -Златибор

Милосављевић Милош -Сијaринска Б

Максимовић Милан-Чачак

Светек Бојан-Нови Сад

Тошић Радоје- Вршац

Сабо Мелита -Суботица

Герић Зоран – КиМ Брезовица

Рамадани Верзит- Касина Београд

Љиљана Бранковић – Праг Београд

Илић Зоран -Копаоник

Клицов Мирјана- Београд

Цветковић Предраг- Славија Београд

Кабић Драган – Председник г.о. ССУТ Београд

Алексов Драгана – секретар р.о. ССУТС

НАДЗОРНИ ОДБОР

Ембер Валерија – Председник Нови сад

Јеленковић Зоран– Рашка

Петровић Слађана – Краљево

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

Миливојевић Сава – Председник Београд

Симовић Влада – члан Београд

Пецељ Анђелко – члан Београд

Četvrtinu veka sa vama

Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije (SSUTS), sa sedištem u Beogradu u ul. Dečanska br. 14, nastao je i organizovao se iz Sindikata uslužnih delatnosti Srbije januara 1991. godine pod nazivom: Sindikat radnika ugostiteljstva i turizma Srbije.

Godine 2002. Sindikat radnika ugostiteljstva i turizma Srbije, u organizacionom smislu prerastao je u Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije, pod ovim nazivom registrovan je kod Ministarstva za rad Republike Srbije.

SSUTS, zajedno sa drugim Samostalnim sindikatima u Republici, organizuje Savez samostalnih sindikata Srbije u kojem samostalni sindikati Srbije na jedinstvenim programskim osnovama i ciljevima dogovaraju, planiraju, koordiniraju i sprovode zadatke i akcije, ostvaruju i štite materijalna i socijalna prava članova.

SSUTS je samostalna, interesna organizacija zaposlenih u ugostiteljstvu i turizmu Srbije, koja ostvaruje, štiti i angažuje se na unapređenju radnih, ekonomskih, socijalnih, materijalnih i profesionalnih interesa i prava članova.

Samostalni sindikat je jedinstvena i nestranačka organizacija u koju se organizuju sindikalne organizacije radi samostalnog izjašnjavanja, ostvarivnja i zaštite specificnih i posebnih interesa članstva SSUTS.

Sindikalna organizacija organizovana kod poslodavca je osnovni oblik organizovanja članstva u SSUTS. Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije je nezavistan i samostalan u odnosu na poslodavce, udruženja poslodavca, organe vlasti, političke partije i stranke.

Osnove delovanja SSUTS jesu: Program, Statut, Ustav, zakoni, kolektivni ugovor i ratifikovane međunarodne konvencije, koje se odnose na rad i radne odnose, kao i prava članstva. Sindikat ima svojstvo pravnog lica, svoje ambleme, pečate, pravna i organizaciona dokumenta. Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije punopravni je član Svetske federacije radnika hotelijerstva i srodnih delatnosti ” FEMTAA”- Brisel.

Organi Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije su :

  1. Skupština, kao najviši organ Sindikata
  2. Republicki odbor
  3. Predsedništvo republičkog odbora
  4. Nadzorni odbor
  5. Statutarna komisija

Pored Sindikalne organizacije, kao osnovnog oblika organizovanja članstva u SSUTS, Samostalni sindikat formira ili organizuje organe za teritorije gradova, više opština, kao i pokrajina u skladu sa interesima i zahtevima članova Sindikata sa određene teritorije

Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije je reprezentativan sindikat u grani ugostiteljstva i turizma Srbije.