EDUKA- Ugovor o poslovnoj saradnji

EDUKA -Ugovor

Za naše članove i članove porodica posebne studijske i finansijske pogodnosti

Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije I Visoka strukovna škola organizacionih studija ,,EDUKA” potpisali su ugovor (u prilogu)  za  školovanje članova Sindikata kao i članova njihovih porodica, a radi sticanja prvog stepena visokog obrazovanja na osnovnim i specijalističkim strukovnim studijama uz posebne studijske i finansijske pogodnosti;

Svi članovi Sindikata kao i članovi njihovih porodica neće plaćati troškove prijemnog ispita i upisa u prvu godinu strukovnih studija.

Iznos visine školarine prilikom upisa u prvu, drugu ili treću godinu strukovnih studija biće umanjen za 30% od iznosa školarine za osnovne studije koje traju tri godine (mogućnost plaćanja na najviše 12 jednakih mesečnih rata) i 30% za specijalističke studije koje traju 1 godinu (mogućnost plaćanja nanajviše 12 jednakih mesečnih rata), u dinarskoj protivvrednosti.

Za sve dodatne informacije članovi Simdikata i članovi njihovih porodica mogu se obratiti  predsedniku Sindikata, Draganu Cvetkoviću putem mejla ugostiteljisrbije@gmsil.com  ili na telefon 062 804 55 14,  kao Jeleni Nešić iz Visoke strukovne škole organizacionih studija „EDUKA“, na telefon 064 648 32 12.