ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА СРБИЈЕ ЗА 2019.ГОДИНУ

Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије полазећи од својих програмских начела, плана и програма рада за 2019.годину своје активности у 2019. години усмерио је на очување чланства, учлањење нових чланова, радно правној заштити чланства и другим активностима које су се наметнуле као приоритет током 2019.године.   Тржиште активности је било на следећим питањима: активности на …

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА СРБИЈЕ ЗА 2019.ГОДИНУRead More »

ПОЗИВ

Београд, 12.12.2018.год.                                               ПОЗИВ   На основу члана 68. и члана 69а Статута ССУТС  САЗИВАМ 8 радно- свечану седницу  републичког одбора Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије, која ће се одржати дана 24.12.2018.год.- среда у 11 сати у сали на другом спрату-камена сала Трг Николе Пашића бр.5   За седницу предлажем следећи: Дневни  ред: Усвајање …

ПОЗИВRead More »

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА СРБИЈЕ ОДРЖАНЕ 09.05.2018.ГОД.

Седницу  Републичког одбора Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије,сагласно члану 63.Статута заказао је и седницом председавао Председник Драган Цветковић. Седници присуствују:Цветковић Драган председник, Чукурановић Добривоје члан, Тошић Радоје члан, Герић Зоран члан ,Светек Бојан члан,Станковић Добрила члан,Марија Чанак члан,Адамовић Слађана члан,Бранковић Љиљана члан,Томашевић Будимир члан,Илић Зоран члан,Милош Милосављевић, Пецељ Анђелко члан статутарног одбора.Валерија Ембер Председник …

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА СРБИЈЕ ОДРЖАНЕ 09.05.2018.ГОД.Read More »