Едукација кадрова у туризму 2020.год.

 • Бр. Сл. 4/20
  Београд, 12.10.2020. год.
  Директору
  Председнику синдикалне организације
  Поштовани,
  Удружење за очување, унапређење и развој угоститељства и туризма
  Републике Србије и Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије у
  сарадњи са најеминентнијим стручњацима са факултета, високих школа,
  средњих школа и привреде организују едукацију кадрова у туризму.
  Покровитељ ове едукације је Министарство трговине, туризма и
  Телекомуникација Србије.
  По пројекту предвиђена је едукација следећих профила:
  1. Кувари: шефови кухиње, кувари свих профила,
  2. Услужне позиције: шефови сале, конобари свих профила,
  3. Посластичари,Пекари и пица мајстори
  4. Бармени – мешачи пића,Баристи припрема напитака на бази кафе
  5. Пријемне службе хотела: резервације, рецепција, кореспонденција,
  6. Хотелско домаћинство: домаћице хотела, собарице – надзорнице соба,
  аранжери, вешерај.
  Едукација ће бити извођена у више термина по групама. Свака група радиће са
  по 10 полазника. Едукација ће бити изведена на следећи начин:
  Практична теоретска обука у турнусу 3 дана по 7 часова.
  Након практичне и теоретске обуке следи рад на свом радном месту од 30 дана,
  што ће полазници и искористити да пренесу стечено знање на радном месту.
  После изведеног првог и другог циклуса следи тест и провера стеченог знања.
  На крају изведене комплетне едукације следи уручење сертификата о завршеној
  едукацији.
  – 2 –
 • Свака установа, предузеће треба да изврши пријаву својих кандидата ДО
  13.11.2020.године.
  Партиципација – учешће у трошковима ( три пуна пансиона) по кандидату
  износи 8.900,00– дин. Уплате треба извршити уз пријаву на жиро рачун:
  325-9500600038763-64 ССУТС Дечанска14/6 Београд НАЈКАСНИЈЕ ДО
  13.11.2020. године.
  Пошто се ради о широкој акцији и великом броју полазника, молимо да на вре-
  ме извршите пријаву и уплату.
  Организатор ће правити распоред извођења након пријава о чему ће те бити
  благовремено обавештени.
  .
  ПРВА ГРУПА РАДИЋЕ од 24.11.2020. до 27.11. 2020. год.
  ДРУГА ГРУПА радиће од 01.12.2020. до 04.12.2020.год.
  Едукација се одвија У Врњачкој бањи у хотелу лидер С.
  За све информације обратите се на телефоне:
  1.Јелена Чеперковић-Директорка угоститељско-туристичке школе са домом
  ученика Врњачка Бања 064 1198 908
  2.Драган Цветковић 062 804 5514
  П Р Е Д С Е Д Н И К,
  Драган Цветковић