Оријентационални план рада Р.О. ССУТС за 2020.годину

1.СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ И САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

То се пре свега односи на унапређење колективног преговарања и закључивање свих колективних уговора.

2.МАТЕРИЈАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ ЧЛАНСТВА

У циљу реализације основног задатка Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије на заштити материјалног и социјалног положаја чланства,континуирано ће се пратити и разматрати (кретање зарада,трошкова живота,потрошачке корпе,кретање минималне зараде и остали показатељи који утичу на материјални и социјални положај запослених).

3.ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У УГОСТИТЕЉСТВУ И ТУРИЗМУ СРБИЈЕ

У циљу оспособљавања и образовања запослених у ССУТС, наставиће се са организовањем семинара и едукације запослених у туризму Србије.

4.ПРИДОБИЈАЊЕ НОВОГ ЧЛАНСТВА

Наставити започете разговоре и тражити нове саговорнике по том питању.

5.МЕЂУНАРОДНА СИНДИКАЛНА САРАДЊА

Наставити дијалог и сарадњу са нашим колегама из иностранства.

 

ПРЕДСЕДНИК ССУТС

Драган   Цветковић