ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА СРБИЈЕ ЗА 2019.ГОДИНУ

Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије полазећи од својих програмских начела, плана и програма рада за 2019.годину своје активности у 2019. години усмерио је на очување чланства, учлањење нових чланова, радно правној заштити чланства и другим активностима које су се наметнуле као приоритет током 2019.године.

 

Тржиште активности је било на следећим питањима: активности на заштити економских интереса чланства и запослених, материјално социјални положај запослених, материјално социјални положај запослених, колективним уговорима и њиховој примени у пракси, приватизацији и власничким променама, на решавању економских и законодавних проблема, као битног услова за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених.

 

Поред свих активности које су наведене, учествовали смо на разним семинарима који су за тему имали ситуацију у угоститељству и туризму Србије. Поред тога свакодневно смо се бавили са разним проблемима из наше делатности.

 

Између осталог основали смо “Удружење за очување, унапређење и развој угоститељства и туризма Републике Србије”

Такође успешно смо организовали јубиларни ЗБОР-50 година трајања у Крагујевцу.

 

Као једну од значајнијих активности споменуо бих наставак преговора за потписивање гранског колективног уговора са Унијом послодаваца.

Републички одбор је у 2019.години одржавао седнице по потреби, када је то било неопходно.

 

Уопштено посматрано одзив већине чланова Републичког одбора на седницама, може се оценити као задовољавајући.

На жалост и у 2019.години било је захтева за гашење синдикалних организација из делатности угоститељства и туризма из оправданих и “неоправданих” разлога где не можемо да утичемо.

Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије ће и даље у складу са својим Правилима, статутом ССУТС, статутом СССС, програмом и планом рада радити у интересу заштите чланства, побољшања материјалног и социјалног положаја својих чланова, пружање стручне помоћи око израде КУ код послодавца и све друго што се буде наметнуло као потреба у одређеном тренутку а све у интересу очувања чланства, очувања радних места и бољег материјалног и социјалног положаја свог чланства.

 

 

 

 

У Београду,                                                              Председник,

17.12.2019.год.                                               Драган  Цветковић