ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА СРБИЈЕ ОДРЖАНЕ 09.05.2018.ГОД.

Седницу  Републичког одбора Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије,сагласно члану 63.Статута заказао је и седницом председавао Председник Драган Цветковић.

Седници присуствују:Цветковић Драган председник, Чукурановић Добривоје члан, Тошић Радоје члан, Герић Зоран члан ,Светек Бојан члан,Станковић Добрила члан,Марија Чанак члан,Адамовић Слађана члан,Бранковић Љиљана члан,Томашевић Будимир члан,Илић Зоран члан,Милош Милосављевић, Пецељ Анђелко члан статутарног одбора.Валерија Ембер Председник надзорног одбора и Предраг Цветковић Члан надзорног одбора.

Комплетан записник можете преузети овде:

ZAPISNIK SA SED.RO SSUTS 09.05.2018