Позив

Београд,

03.05.2018.год.

ПОЗИВ

На основу члана 68. и члана 69а Статута ССУТС САЗИВАМ 7 седницу републичког одбора Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије, која ће се одржати дана 09.05.2018.год.- среда у 11 сати у сали на другом спрату-камена сала Трг Николе Пашића бр.5

За седницу предлажем следећи:

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице,

2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2017 годину и

Извештај Надзорног одбора,

3. Разматрање и усвајање финансијског плана за 2018 годину,

4. Информација о активностима у СССС,

5. Текућа питања.

На седницу су позвани Секретар СССС Зоран Михајловић,чланови Надзорног одбора,Статутарног одбора као и Радмила Албијанић шеф одељења за финансијско-књиговодствене послове.

Присуство седници је обавезно,у случају спречености молим вас да се јавите на тел. 011 3239 708,062 804 5514,или е-mail ugostiteljisrbije@gmail.com

Председник

Драган Цветковић