Okrugli sto

Stanje i izazovi u ugostiteljstvu i turizmu Republike Srbije

Održan 14. februara 2018. godine u hotelu ”Palas”

 

Stanje i izazovi u ugostiteljstvu i turizmu Republike Srbje bili su tema Okruglog stola, koji je organizovao Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije. O temi govorili su predstavnici Samostalnog sindikata Srbije, predstavnici Veća SSSS za grad Beograd, predstavnica Minisatarstva rada, predstavnik Međunarodnog centra za razvoj turizma i ugostiteljstva,  profesori i direktori turističkih škola i fakulteta. Događaju je prisustvovalo 26 učesnika.

Ovaj skup otvorio je predsednik Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Dragan Cvetković , ističući da je cilj Okruglog stola objektivno sagledavanje stanja u ugostiteljstvu i turizmu, u smislu materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih, beneficiranog radnog staža kao i edukacije stručnog osposobljavanja zaposlenih u ovoj oblasti.

Predsednik Međunarodne organizacije-centra za razvoj turizma i ugostiteljstva Jugoistočne Evrope-Sacen Dragan Gligorijević, istakao je da Vlada Republike Srbije izdvaja podsticajna sredstva za ulaganje u turizam i ugostiteljstvo i da su zadovoljni rezultatima u smislu broja gostiju u Srbiji, popunjenosti kapaciteta smeštaja…ali, istakao je i nezadovoljstvo kada je u pitanju ulaganje u stručni kadar u ovoj oblasti. ”U ugostiteljstvu i turizmu najmanje imamo zapolenih stručnih kadrova, u suštini najviše je zaposlenih sa drugim zanimanjima i nižim stručnim spremama. Poslodavci nisu spremni da plate stručni kadar već zapošljavaju sezonske radnike, koje malo plaćaju, ne prijavljuju…”, istakao je Gligorijević.

”Materijalni i socijalni položaj zaposlenih, najniže plate, kršenje zakona u oblasti ugostiteljstva i turizma su najveći problemi u ovoj grani a povećava se broj turista čime se Vlada RS ponosi, voleo bih da imam odgovor, od nadležnih ministarstava, ko služi te turiste”,  zapitao se Cvetković.

Ekonomski podaci ukazuju da je ugostiteljstvo i turizam vodeća oblast kada je u pitanju neformalna ekonomija i rad na crno i da je to veliki problem ove grane. Takođe, ovi podaci ukazuju da je prag siromaštva 32.374 dinara i da se svi zaposleni iz ove grane nalaze u riziku siromaštva.”Sindikat je dosta uradio da se smanji rad na crno ali ne i u dovoljnoj meri, neophodno je informisanje zaposlenih o neformalnoj ekonomiji i edukacija učenika završnih razreda srednjih škola”, istakao je Rajko Kosanović iz ekonomske službe SSSS. Materijalni položaj zaposlenih u oblasti ugostiteljstva i turizma ne može  se posmatrati izdvojeno od ekonomskih kretanja i ukupnog materijalnog položaj zaposlenih u Republici. Prethodne tri godine obeležilo je sprovođenje mera fiskalne konsolidacije što je, pored ostalog imalo za posledicu smanjenje fiskalnog deficita koji je iznosio 6,6% u 2014. godini i uravnoteženje prihoda i rashoda u 2017. godini. Međutim, neophodne su znatno veće stope rasta BDP-a od onih koje su bile u prethodne tri godine (1,9% u 2017. godini), tako da one iznose 4 do 5 odsto BDP u narednih nekoliko godina. Takođe, neophodno je povećanje investicija, povećanje izvoza i započinjanje procesa nove industrijalizacije, a što sve skupa treba da doprinese boljem materijalnom položaju zaposlenih u Republici.

Prema rečima Sanje Paunović predstavnice SSSS, pored ovih problema, javlja se i problem kolektivnih ugovora u oblasti ugostiteljstva i turizma. Poslednji Poseban kolektivni ugovor za delatnost ugostiteljstva i turizma potpisan je 2007. godine, koji više ne važi a pružio bi dobru zaštitu zaposlenima u ugostiteljstvu i turizmu. Prosečna zarada zaposlenih u oblasti ugostiteljstva i turizma značajno je manja od prosečne zarade u Republici. U 2017. godini, na primer prosečna zarada u oblasti ugostiteljstva i turizma bila je za 38,4% manja od prosečne zarade u Republici. Prosečna zarada u oblasti ugostiteljstva i turizma koja je u 2017. godini iznosila 29.507 dinara bila je 57,7% manja od prosečne potrošačke korpa, odnosno za kupovinu prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 2,4 prosečne zarade iz oblasti ugostiteljstva i turizma.

Kada je u pitanju beneficirani radni staž, predstavnica Ministarstva rada Ljiljana Radifković, naglasila je da problem zapošljavanja mladih i obezbeđivanje adekvatnih uslova rada , treba tražiti na drugim mestima, a ne kroz beneficirani radni staž, koji je teško utvrditi za ugostiteljsko – turističke radnike.

Takođe, na Okruglom stolu akcenat je stavljen i na dualno obrazovanje u ovoj oblasti. Valentina Ilić, predsednica Sindikata obrazovanja Srbije, naglasila je da će se Zakon o dualnom obrazovanju primenjivati od školske 2019/2020., a da je na snagu stupio 2017. godine. ”Ovim zakonom uređuju se sadržaj i način ostvarivanja dualnog obrazovanja, provera ispunjenosti uslova poslodavca za učenje kroz rad, uzajamna prava i obaveze učenika, roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika, škole i poslodavca, kao i materijalno i finansijsko obezbeđivanje učenika. Odredbe ovog zakona primenjuju se u delatnosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja za obrazovne profile u trajanju od tri, odnosno četiri godine i specijalističkog obrazovanja”, navela je Valentina.

Kao primer dualnog obrazovanja navedena je turističko ugostiteljska škola iz Beograda sa svojom školskom radionicom hotel ”Palas”, koja prestavlja vodeću referentnu ustanovu za obrazovanje i vaspitanje kadrova ugostiteljsko turističke struke u RS, koja pruža sveobuhvatno obrazovanje kroz stručno metodološku, edukativnu i privrednu delatnost, kao i kroz mogućnost za vrhunski održivi razvoj sopstvenim kadrovima.

       Na samom kraju učesnici Okruglog stola mogli su videti kako izgleda primer dobre prakse, tako što su im učenici Ugostiteljsko turističke škole iz Beograda pripremili i poslužili ih svojim specijalitetima.

 

       U diskusiji na temu, Stanje i izazovi u ugostiteljstvu i turizmu Republike Srbije, učestvovali su:

 

Prof. dr Slobodan Čerović, Univerzitet Singidunum

Prof. dr Miloš Tucović

Docent Dr Saša Stepanov

Direktor Ugostiteljske škole sa domom učenika u Vrnjačkoj Banji, Jelena Čeperković

Direktor Ugostiteljsko turističke škole Beograd, Igor Gvozden

Predsednik Veća SSSS za grad Beograd, Tomislav Banovićća

Potpredsednik Veća SSSS za grad Beograd Dragan Todorović

Borka Višnić sindikat obrazovanja Srbije

Lekić Milonja Sacen

 

 

Na osnovu diskusija može se izvesti zaključak da se najveći problemi javljaju u ugostiteljstvu i turizmu kada je u pitanju zapošljavanje, tj. veliki broj radnika radi u neformalnoj ekonomiji, zatim, veliki broj stručnih i obrazovanih kadrova odlazi iz zemlje a u našoj zemlji u ugostiteljsko turističkim objektima zapošljavaju se radnici neodgovarajućih kvalifikacija koji su minimalno plaćeni. Takođe, jedan od zaključaka bio je da treba staviti akcenat na kvalitetno obrazovanje koje će garantovati i kvalitetno zaposlenje. Kada je u pitanju školstvo, stavljena je zamerka na nemogućnost da visokoškolske strukovne studije budu nastavljene u okviru fakulteta. Izneti su argumenti na osnovu kojih bi zaposleni u ovoj grani trebalo da imaju beneficirani radni staž. Takođe, zaključak je da Sindikati moraju da uzmu učešće u suzbijanju neformalne ekonomije, da na razne načine utiču na rešavanje problema u ovoj grani.

Konstantovano je da na Okruglom stolu nisu bili prisutni predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i predstavnici Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, a bili su pozvani.

Na kraju je doneta odluka da učesnici Okruglog stola dostave svoje predloge za poboljšanje stanja u ugostiteljstvu i turizmu, u smislu materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih, beneficiranog radnog staža kao i edukacije stručnog osposobljavanja zaposlenih u ovoj oblasti, Samostalnom sindikatu ugostiteljstva i turizma Srbije, na osnovu kojih će sindikat sa stručnom službom SSSS, napraviti zaključke i zahteve koji će biti upućeni Vladi Republike Srbije i nadležnim ministarstvima.

 

Zapisnik sačinila

Mara Zimonjić

SSSS

3 thoughts on “Okrugli sto”

  1. Have you ever before had issues with your hosting? I’m open for recommendations as my webhost is dreadful at the moment.

Leave a Comment

Your email address will not be published.