XXXI ЈУБИЛАРНИ – ЗБОР УГОСТИТЕЉСКИХ И ТУРИСТИЧКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ – 2019. ГОДИНЕ

50. ГОДИНА ЗБОРОВАЊА 1969-2019 Програм збора Пропозиција Такмичарска пријава КРАГУЈЕВАЦ 2019 Предлог уговора Спонзорство Покровитељ Збора је МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Директору угоститељског привредног друштва Председнику Синдикалне организације Самосталног синдиката – привредног друштва Самосталној угоститељској радњи – предузетнику Туристичким агенцијама и туристичким друштвима Туристичким организацијама Средње угоститељско – туристичке школе Високе стручне …

XXXI ЈУБИЛАРНИ – ЗБОР УГОСТИТЕЉСКИХ И ТУРИСТИЧКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ – 2019. ГОДИНЕRead More »

Оријентационални план рада Р.О. ССУТС за 2019.годину

1.СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ И САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА То се пре свега односи на унапређење колективног преговарања и закључивање свих колективних уговора. 2.МАТЕРИЈАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ ЧЛАНСТВА У циљу реализације основног задатка Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије на заштити материјалног и социјалног положаја чланства,континуирано ће се пратити и разматрати (кретање зарада,трошкова живота,потрошачке корпе,кретање минималне зараде …

Оријентационални план рада Р.О. ССУТС за 2019.годинуRead More »

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА СРБИЈЕ ЗА 2018.ГОДИНУ

Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије полазећи од својих програмских начела,плана и програма рада за 2018.годину своје активности у 2018.години  усмерио је на очување чланства,учлањење нових чланова,радно правној заштити чланстава,и другим активностима које су се наметнуле као приоритет током 2018.године.   Тежиште активности је било на следећим питањима: активности на заштити економских интереса чланства и …

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА СРБИЈЕ ЗА 2018.ГОДИНУRead More »